[242] Nhân viên IT

 • Địa điểm làm việc:Hà Nội
 • Ngày hết hạn:29/12/2022

Tóm tắt công việc: Chịu trách nhiệm hoạch định năng lực và cập nhật hệ thống phần cứng, hệ thống mạng và hệ thống hoạt động cho các môi trường hệ điều hành khác nhau. Tương tác với tất cả các phòng ban của công ty để giải quyết các vấn đề CNTT và hoạt động như bộ phận trợ giúp CNTT, chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả của các hệ thống vận hành, hệ thống tương tác và hệ thống mạng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi / yêu cầu của các vấn đề liên quan đến CNTT với người dùng. Tư vấn người dùng khi có yêu cầu mới thay đổi. (20%)
 2. Quản lý và nâng cấp hệ thống an ninh của IT. (20%)
 3. Hỗ trợ phần mềm nghiệp vụ, hệ thống kiểm soát nội bộ, tin học văn phòng. (15%)
 4. Lập và chỉnh sửa các báo cáo về sản phẩm. Kiểm tra dữ liệu trên hệ thống để đảm bảo dữ liệu chính xác. (10%)
 5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm và đề xuất giải pháp xử lý dữ liệu. (10%)
 6. Quản lý tài sản phần cứng CNTT bằng cách theo dõi hàng tồn kho, trạng thái tài sản và quyền sở hữu tài sản. (10%)
 7. Đề xuất các chính sách, quy trình với cấp trên để phát triển hệ thống CNTT. (5%)
 8. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công. (10%)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Bằng cao đẳng hoặc cử nhân trong lĩnh vực CNTT hoặc các lĩnh vực có liên quan.
 2. Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan: phần cứng / phần mềm / bảo mật CNTT, bộ phận hỗ trợ CNTT, quản lý phần mềm / dự án phát triển hệ thống là một lợi thế.
 3. Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.
 4. Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 5. Trung thực và cẩn thận.
 6. Chăm chỉ và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc.

Tìm hiểu thêm về chế độ phúc lợi