AEON MALL Hải Phòng Lê Chân (dự kiến)

Đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

2020 (dự kiến)

khoảng 93,000㎡

khoảng 151,462㎡ (Giai đoạn I)

khoảng 36,905㎡ (Giai đoạn I)

(đang lên kế hoạch)

(đang lên kế hoạch)

Xem Website

Trung Tâm Thương Mại