Lịch sử phát triển AEONMALL Việt Nam

* Tên của trung tâm thương mại được đổi chính thức thành “AEON MALL” từ năm 2007

Tháng 12 năm 2020
Khai trương AEON MALL Hải Phòng Lê Chân.

Tháng 12 năm 2019
Khai trương AEON MALL Hà Đông.

Tháng 7 năm 2016
Khai trương AEON MALL Bình Tân.

Tháng 10 năm 2015
Khai trương AEON MALL Long Biên.

Tháng 11 năm 2014
Khai trương AEON MALL Bình Dương Canary.

Tháng 1 năm 2014
Khai trương AEON MALL Tân Phú Celadon.