Lịch sử phát triển AEONMALL Việt Nam

* Tên của trung tâm thương mại được đổi chính thức thành “AEON MALL” từ năm 2007

Tháng 12 năm 2019
Khai trương AEON MALL Hà Đông.

Tháng 7 năm 2016
Khai trương AEON MALL Bình Tân.

Tháng 10 năm 2015
Khai trương AEON MALL Long Biên.

Tháng 11 năm 2014
Khai trương AEON MALL Bình Dương Canary.

Tháng 1 năm 2014
Khai trương AEON MALL Tân Phú Celadon.