“Niềm hạnh phúc trong công việc của mỗi nhân viên sẽ tạo nên sự hài lòng cho khách hàng. Một doanh nghiệp không thể mang đến những giá trị tốt đẹp cho khách hàng và xã hội nếu nhân viên không có sự yêu thích và thỏa mãn tại đó. Vì vậy, tạo nên những Nhân viên hạnh phúc, Khách hàng hạnh phúc và Trung tâm thương mại hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi chúng ta.”

Ông Nakagawa Tetsuyuki

Tổng Giám Đốc

Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thỏa mãn, có quan hệ vững chắc giữa con người với con người, thử thách liên tục để hướng tới một tương lai có ước mơ, để thực hiện và làm hài lòng sự kỳ vọng của khách hàng.

Nghỉ phép hưởng lương

Nhân viên có 14 ngày nghỉ phép năm, 5 ngày nghỉ ốm và 1 ngày nghỉ sinh nhật được hưởng lương.

Cơ hội đào tạo

Bên cạnh các khóa đào tạo đa dạng do công ty tổ chức, nhân viên sẽ nhận được tài trợ học phí tương đương 8.000.000 VND/năm để dành cho nhu cầu giáo dục cá nhân.

Chăm sóc sức khỏe

Công ty cung cấp bảo hiểm sức khỏe 24/7 và tổ chức các đợt khám sức khỏe thường niên tại các bệnh viên uy tín.

Hoạt động đội nhóm và du lịch

Công ty tổ chức các hoạt động xây dựng đội nhóm đa dạng và chuyến đi du lịch cho toàn thể nhân viên.

Giải thưởng cho nhân viên

Công ty ghi nhận và trao giải cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, thái độ làm việc tốt hoặc có sự cống hiến lâu dài với công ty.

Chế độ thưởng

Nhân viên nhận thưởng hàng năm dựa trên năng lực.