“Niềm hạnh phúc trong công việc của mỗi nhân viên sẽ tạo nên sự hài lòng cho khách hàng. Một doanh nghiệp không thể mang đến những giá trị tốt đẹp cho khách hàng và xã hội nếu nhân viên không có sự yêu thích và thỏa mãn tại đó. Vì vậy, tạo nên những Nhân viên hạnh phúc, Khách hàng hạnh phúc và Trung tâm thương mại hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi chúng ta.”

Ông Nakagawa Tetsuyuki

Tổng Giám Đốc

Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc thỏa mãn, coi trọng mối quan hệ bền chặt giữa con người với con người, không ngừng giải quyết các thách thức hướng tới một tương lai hứa hẹn vô hạn để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

Nghỉ phép hưởng lương

Nhân viên có 14 ngày nghỉ phép năm, 5 ngày nghỉ ốm và 1 ngày nghỉ sinh nhật được hưởng lương.

Cơ hội đào tạo

Công ty cung cấp chính sách đào tạo hấp dẫn để phát triển kiến thức và kỹ năng cho tất cả nhân viên.

Chăm sóc sức khỏe

Công ty cung cấp bảo hiểm sức khỏe 24/7 và tổ chức các đợt khám sức khỏe thường niên tại các bệnh viên uy tín.

Hoạt động xây dựng đội nhóm và du lịch

Công ty tổ chức các hoạt động xây dựng đội nhóm đa dạng và chuyến đi du lịch cho toàn thể nhân viên.

Giải thưởng cho nhân viên

Công ty ghi nhận và trao giải cho những cá nhân có thành tích xuất sắc, thái độ làm việc tốt hoặc có sự cống hiến lâu dài với công ty.

Chế độ thưởng

Nhân viên nhận thưởng hàng năm dựa trên năng lực.