Kinh doanh Trung tâm thương mại

Chúng tôi đảm bảo việc phát triển các trung tâm thương mại đáp ứng được nhu cầu của người dân và tăng trưởng cùng với cộng đồng địa phương. Do đó, AEON MALL đã và đang cẩn thận kiến tạo các trung tâm thương mại, đồng thời xem xét những thay đổi trên thị trường cùng với thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Quản lý bất động sản - Đem lại sức sống cho nền kinh tế

AEON MALL tự hào là một nhà phát triển trung tâm thương mại với bề dày kinh nghiệm. Chúng tôi cũng đang tận dụng lợi thế kinh nghiệm này trong việc phát triển các trung tâm thương mại để tạo ra những cơ sở vật chất mang tính thương mại hóa cho các doanh nghiệp khác – những công ty cũng đang tiếp tục đem lại sức sống cho nền kinh tế. Thương hiệu này chính là AEONMALL.

Quy trình phát triển Trung tâm thương mại

Đặc điểm của quy trình phát triển Trung tâm thương mại

Sự đóng góp cho cộng đồng địa phương

Quản lý và Vận hành Trung tâm thương mại