AEON MALL Bình Dương Canary

Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

2014

khoảng 62.000㎡

khoảng 70.000㎡

khoảng 46.000㎡

khoảng 110

khoảng 1.000 xe con; khoảng 6.000 xe máy

Xem Website

Trung Tâm Thương Mại