AEON MALL Long Biên

Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội

2015

khoảng 96.000㎡

khoảng 120.000㎡

khoảng 72.000㎡

khoảng 139

khoảng 1.000 xe con; khoảng 10.000 xe máy

Xem Website

Trung Tâm Thương Mại