AEON MALL Tân Phú Celadon

30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

2014

khoảng 70.000㎡

khoảng 116.000㎡

khoảng 84.000㎡

khoảng 200

khoảng 2.000 xe con; khoảng 10.000 xe máy

Xem Website

Trung Tâm Thương Mại