AEON MALL Hà Đông

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

2019

khoảng 98.000㎡

khoảng 150.000㎡

khoảng 74.000㎡

221

khoảng 2.100 xe con, khoảng 9.000 xe máy

Xem Website

Trung Tâm Thương Mại