Tạm thời đóng cửa khu vực Trung tâm thương mại (ngoại trừ siêu thị và các dịch vụ cần thiết) của AEON MALL từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến khi có thông báo mới nhất.

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Trung tâm thương mại AEON MALL.