Giải thưởng Nhân viên của năm 2018 được trao đến 8 cá nhân:

1. Giải thưởng Nhân viên xuất sắc

Bùi Thị Thu – Bộ phận vận hành AEON MALL Long Biên

2. Giải thưởng Người AEON

Nguyễn Quỳnh Uyển – Phòng Hành chính Tổng hợp

3. Giải thưởng Cống hiến

Lưu Thị Lệ Tâm – Bộ phận vận hành AEON MALL Bình Dương Canary

4. Giải thưởng Nhân viên xuất sắc

Trần Khánh Ngọc – Bộ phận vận hành AEON MALL Long Biên

6. Giải thưởng Cống hiến

Nguyễn Thanh Tuyền – Bộ phận vận hành AEON MALL Tân Phú Celadon

7. Giải thưởng Cống hiến

Nguyễn Hồng Cẩm – Bộ phận vận hành AEON MALL Bình Dương Canary

8. Giải thưởng Nhân viên xuất sắc

Nguyễn Nam Phương – Bộ phận vân hành AEON MALL Bình Tân

Xin gửi lời chúc mừng tới tất cả những chủ nhân của giải thưởng Nhân viên xuất sắc của năm 2018. Nhờ có sự đóng góp của tất cả các cá nhân đến từ mọi vị trí, phòng ban, AEONMALL Việt Nam mới có thể tiếp tục và ngày càng phát triển hơn!