Xin chúc mừng những nhân viên đã đạt được thành tích xuất sắc và đóng góp cho sự thành công, lớn mạnh của công ty.

1. Giải thưởng Người AEON

Nguyễn Quỳnh Uyển – Phòng Hành chính Tổng hợp

2. Giải thưởng Nhân viên Cống hiến

Lưu Thị Lệ Tâm – Bộ phận vận hành AEON MALL Bình Dương Canary

3. Giải thưởng Nhân viên Xuất sắc

Nguyễn Thị Lệ Thu – Bộ phận vận hành AEON MALL Bình Tân

4. Giải thưởng Nhóm Nhân viên xuất sắc

Nhóm nhân viên Cuộc thi Nhập vai

5. Giải thưởng Nhân viên Cống hiến

Nguyễn Thanh Tuyền – Bộ phận vận hành AEON MALL Tân Phú Celadon

6. Giải thưởng Nhân viên Xuất sắc

Nguyễn Nam Phương – Bộ phận vân hành AEON MALL Bình Tân

Xin gửi lời chúc mừng tới tất cả những chủ nhân của giải thưởng Nhân viên xuất sắc 6 tháng cuối năm 2018. Nhờ có sự đóng góp của tất cả các cá nhân đến từ mọi vị trí, phòng ban, AEONMALL Việt Nam mới có thể tiếp tục và ngày càng phát triển hơn!