Công ty đang bước vào thời kỳ quan trọng, giai đoạn phát triển về chiều sâu và mở rộng quy mô hoạt động, do đó phát sinh nhu cầu tất yếu về việc hoàn thiện một cách đồng bộ hệ thống quản trị nội bộ. Với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển và thành công của Công ty, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thiện, phát triển kiến thức cũng như các kỹ năng của bản thân từng ngày, để không chỉ trở thành một phiên bản tốt hơn mà đồng thời còn đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty.

– Nguyễn Thái Hà – Phòng Tổng hợp –