Tôi luôn phải sẵn sàng trước những tình huống xảy ra bất ngờ, và phải nhanh chóng tìm ra phương hướng giải quyết. Đó chính là những thử thách mà tôi cần phải đối mặt và vượt qua mỗi ngày.

 – Lư Hồng Quyên – AEON MALL Tân Phú Celadon –