Để phòng bệnh đúng cách, chúng ta vẫn cần tăng cường ý thức tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng môi trường mua sắm an toàn và an tâm, AEON MALL luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng dịch theo quy định:

  • Kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay cho khách hàng và nhân viên trước khi vào trung tâm thương mại, khu vực làm việc.
  • Nước rửa tay diệt khuẩn với hướng dẫn rửa tay đúng cách được đặt tại nhiều khu vực​.
  • Khách hàng luôn đeo khẩu trang khi đến trung tâm thương mại.
  • Tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên khi phục vụ khách hàng.
  • Tất cả các khu vực trong trung tâm mua sắm đều được tăng cường tần suất làm sạch và khử trùng.
  • Đảm bảo khoảng cách an toàn tại các khu vực công cộng.