Thành phố Đà Nẵng có vị trí nằm ở khu vực miền Trung – Việt Nam, là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung Ương thuộc sự quản lý của Chính phủ Trung Ương Việt Nam, với dân số khoảng 1,19 triệu dân. Từ xa xưa, Đà Nẵng đã phồn vinh như một thương cảng quốc tế, hiện nay thành phố cũng đang tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại với vị thế là thành phố lớn nhất khu vực miền Trung, có sân bay quốc tế kết nối tới 6 quốc gia châu Á giúp Thành phố trở thành một trong những đầu mối kinh tế chiến lược. Ngoài ra, Đà Nẵng còn đóng vai trò là cửa ngõ phía đông với vị trí chiến lược trong khu vực sông Mê Kông (hành lang kinh tế Đông Tây). Bên cạnh ngành công nghiệp chính của thành phố là du lịch và bất động sản, ngành công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ cũng phát triển nhờ chính sách của thành phố, tạo kỳ vọng đây sẽ là khu vực phát triển kinh tế hơn nữa trong tương lai. Để đáp ứng với mức sống ngày càng cao cùng sự tăng trưởng kinh tế của thành phố và đa dạng hóa lối sống của người dân, chúng tôi sẽ cung cấp các giá trị trải nghiệm chưa từng có thông qua các hoạt động kinh doanh.

Với định vị miền Trung là khu vực chiến lược ưu tiên bên cạnh các khu vực hiện nay đã phát triển các Trung tâm Thương mại tại miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng), miền Nam (Hồ Chí Minh, Bình Dương), Đà Nẵng – thành phố lớn nhất tại khu vực miền Trung, cùng với thành phố Huế nơi đã có quyết định đầu tư, sẽ là thành phố quan trọng trong việc hình thành các chuỗi Trung tâm Thương mại. Trong tương lai, với mục tiêu thiết lập hơn nữa nền tảng kinh doanh tại Việt Nam, và nỗ lực thúc đẩy mở rộng đến các thành phố địa phương, chúng tôi sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào việc hiện thực hoá các chính sách của Chính phủ Việt Nam, thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản và góp phần vào sự phát triển hạ tầng của các địa phương Việt Nam – đất nước đang tăng trưởng kinh tế bền vững.