Các giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2022 nằm trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030 (VNEEP3) bao gồm 3 hạng mục giải thưởng:

  • Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2022
  • Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022
  • Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022

Các giải thưởng nhằm khuyến khích, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; ghi nhận, tôn vinh các mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và trong các công trình xây dựng, từ đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau hơn 2 tháng phát động, các giải thưởng đã nhận được sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, tòa nhà tham dự với hơn 200 giải pháp tiết kiệm năng lượng được triển khai.

Đặc biệt, trong 17 công trình thuộc hai hạng mục công trình xây mới và công trình cải tạo của giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022, có tới ba công trình, toà nhà Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL tại Việt Nam được nhận giải thưởng.

Trong đó, TTTM AEON MALL Hải Phòng Lê Chân xuất sắc dành giải ba, TTTM AEON MALL Bình Tân và TTTM AEON MALL Hà Đông đồng đạt Giải khuyến khích.

Cúp vinh danh giải thưởng của ba TTTM AEON MALL tại Việt Nam
Mr. Inui Shinichiro, Tổng quản lý TTTM AEON MALL Hải Phòng Lê Chân nhận giải Ba Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022

Được vinh danh trong lễ trao giải chính là động lực to lớn để AEONMALL Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc thiết kế và quản lý năng lượng sử dụng trong các công trình xây dựng trong nỗ lực đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội bền vững cùng với cộng đồng địa phương.