AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

Số 10 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

2020

khoảng 93.000㎡

khoảng 158.000㎡

khoảng 36.905㎡ (Giai đoạn I)

khoảng 190

khoảng 1.700 xe con; khoảng 7.000 xe máy

Xem Website

Trung Tâm Thương Mại