Với tôi, AEONMALL Việt Nam là một công ty luôn dành sự hỗ trợ và quan tâm cần thiết đến tất cả các nhân viên. Bên cạnh đó, môi trường làm việc tại đây rất năng động và minh bạch, đồng nghiệp thân thiện và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi hoàn thành tốt công việc.

– Vũ Trần Vi Uyên – Phòng Pháp chế –