Được trở thành nhân viên của AEONMALL Việt Nam là niềm tự hào của tôi. Nơi đây đó tôi tìm thấy sự thân thiện từ các đồng nghiệp, sự giúp đỡ quý báu về chuyên môn từ các sếp. Đó là những yếu tố giúp tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết để đóng góp vào thành công của công ty.

– Lưu Hoàng Hưng – AEON MALL Bình Dương Canary –