Tôi thích môi trường làm việc ở đây, chuyên nghiệp và thân thiện, đồng thời các đồng nghiệp của tôi cũng có nhiều năng lượng tích cực khi làm việc. Tôi có cơ hội được làm việc và trò chuyện với nhiều đồng nghiệp ở các phòng ban khác nhau, điều này giúp tôi rất nhiều trong quá trình xây dựng Trung tâm thương mại.

– Nguyễn Thị Thu Phương – Phòng Xây Dựng –