AEONMALL Việt Nam hân hạnh trở thành đối tác chiến lược của PRO Việt Nam, cùng hợp tác phát triển các chiến dịch truyền thông, các hoạt động thí điểm và các sự kiện hướng đến mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của cộng đồng, tuyên truyền hoạt động phân loại, thu gom và tái chế chất thải, chung tay cải thiện môi trường sống tại Việt Nam.

PRO Việt Nam (Liên minh tái chế bao bì Việt Nam) là một liên minh gồm các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu, có uy tín, kinh nghiệm trên  nhiều lĩnh vực và đặc biệt là trách nhiệm chung đối với người tiêu dùng và môi trường Việt Nam từ các ngành hàng tiêu, với mục đích phối hợp cùng Chính phủ  cải thiện quá trình tái chế bao bì bền vững hơn trong tương lai,                                                                             qua đó, chung tay dựng xây, góp phần vì một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp

Để hiện thực hóa khát vọng của mình, PRO Việt Nam hoạt động dựa trên bốn lĩnh vực chính:

  • Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc phân loại và tái chế bao bì.
  • Làm vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì sẵn có.
  • Thúc đẩy các chương trình tái chế từ các nhà máy xử lý và sản xuất bao bì.
  • Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thúc đẩy nói chung nguyên tắc 3T (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế), đặc biệt là hoạt động Tái chế, đem đến vòng đời thứ hai cho những bao bì đã qua sử dụng.

 

Nguồn: https://provietnam.com.vn/

 

 

TRỌNG TÂM CỦA PRO VIỆT NAM

Nguồn: https://provietnam.com.vn/

 

KẾ HOẠCH CỦA PRO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2030

Nguồn: https://provietnam.com.vn/

 

PRO Việt Nam huy động những nguồn lực sẵn có và tiềm năng từ 04 thành phần chủ chốt để xây dựng nền tảng cho mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Nguồn: Provietnam (Con đường phát triển kinh tế tuần hoàn từ tái chế bao bì ở Việt Nam)

 

Các dự án thí điểm của PRO Việt Nam giai đoạn 2020 – 2021

Nguồn: Provietnam (Minh chứng khái niệm & thí điểm của PROVN năm 2020-2021)

Mục tiêu

  • Thí điểm các dự án liên quan đến phân loại, thu gom và tái chế các loại bao bì điển hình.
  • Đánh giá mô hình vận hành phù hợp để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn đối với bao bì tại Việt Nam.
  • Vận động chính sách để hoàn thiện chính sách EPR toàn diện tại Việt Nam.

Chiến lược

  • Phối hợp các bên liên quan cùng thực hiện các dự án thí điểm hoặc mở rộng các giai đoạn tiếp theo.
  • Cung cấp hỗ trợ tài chính và hiện vật cho các sáng kiến/ nghiên cứu/ khảo sát liên quan và thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về phân loại rác thải

Nguồn: Provietnam (Minh chứng khái niệm & thí điểm của PROVN năm 2020-2021)

AEONMALL Việt Nam sẽ hỗ trợ và hợp tác với PRO Việt Nam để tổ chức các hoạt động và sự kiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng để cùng nhau bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Kế hoạch dài hạn của AEONMALL Việt Nam sẽ tham gia vào các dự án Tái chế Nhựa và Bao bì cùng nhiều dự án khác cùng với PRO Việt Nam.

 

Hãy chung tay vì một Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp!

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án của PRO Việt Nam, vui lòng truy cập website: https://provietnam.com.vn/