1. Bạn yêu thích nhất điểm gì khi làm việc tại AEONMALL Việt Nam?
  • Có rất nhiều điều tuyệt vời và thú vị khi làm việc tại AEONMALL Việt Nam. Điều tôi thích nhất là môi trường làm việc mang tính hợp tác cao; mỗi cá nhân có cơ hội chia sẻ và thảo luận về mọi ý tưởng để có thể đạt được các mục tiêu chung.
  1. Theo bạn, điều gì có tính thử thách nhất khi làm việc tại AEONMALL Việt Nam?
  • Đối với tôi, có lẽ thách thức nhất là phải luôn luôn tìm ra các phương án tốt và tốt hơn nữa để hoàn thành công việc một cách hiệu quả và suôn sẻ hơn.
  1. Thành công lớn nhất hoặc công việc để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà bạn đã hoàn thành cho đến bây giờ là gì?
  • Trong năm 2018, tôi là người phụ trách chính cho kế hoạch tiết kiệm chi phí của AEON MALL Bình Tân. Với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trong team và các đồng nghiệp trong các bộ phân khác, tôi đã thành công trong việc có thể giảm chi phí và kiểm soát tổng chi phí theo kế hoạch.
Nguyễn Thị Lệ Thu – Bộ phận vận hành AEON MALL Bình Tân
  1. Bạn đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu gì trong thời gian làm việc tại AEONMALL Việt Nam?
  • Tôi có thể làm việc dưới áp lực công việc và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với nhiều thử thách hơn.
  1. Bạn có thể chia sẻ mong muốn của bạn trong 3 năm nữa tại AEONMALL Việt Nam không?
  • Trong ba năm tới, tôi sẽ tiếp tục học hỏi và cải thiện các kỹ năng cá nhân để thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của AEONMALL tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi hy vọng rằng mình có thể áp dụng hiệu quả công nghệ 4.0 vào các quy trình hành chính trong công việc.